กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวนประมาณ 2,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวนประมาณ 2,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดถ้ำผาปู่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์กรกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นำนักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาต่างๆ จากทั้ง 5 คณะ จำนวนประมาณ 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก ไม้ผลกินได้ ฯลฯ บริเวณพื้นที่ต่างๆในวัดถ้ำผาปู่